.

Integration server... bestelprocessen lopen vanzelf !

Geautomatiseerde bestelprocessen met de Integration Server


... Een centrale tool waarmee gebruikers hun imos iX-wereld professioneel kunnen verbinden met externe systemen zoals ERP, MES of verkoopsystemen.  

Het genereren van gegevens of het importeren van bestellingen is altijd consistent in het proces, maar kost behoorlijk wat tijd en rekenkracht. 

Door hun orderprocessen en de uiteindelijke productiegegevensgeneratie grotendeels te automatiseren , kunnen gebruikers zich concentreren op de essentie van de orderverwerking.

De Integration Server zorgt voor deze taken op de achtergrond en op een ander systeem, zodat het werk ongestoord en zonder te wachten kan doorgaan. 


Het resultaat zijn complete en technisch foutloze data voor het gehele order- en productieproces.


Hoogtepunten in één oogopslag.Diensten voor procesautomatisering

Procesbewaking

Foutregistratie

Gegevensuitwisseling tussen systemen

Uitvoering van meerdere processen

Talrijke interfaces naar ERP, MES en industrieoplossingen

Schaalbaarheid van het systeem

Individuele systeemconfiguratieCentraal systeembeheer (multi-client omgeving)

Centrale procesbesturing/belastingverdeling