.

iX Connect... verbindt externe systemen!


... Meer functies dankzij netwerken met externe cloudservices.

De wereld van softwareproducten in de houtbewerking wordt steeds meer genetwerkt. Verschillende aanbieders in de branche bieden steeds meer cloudgebaseerde diensten aan die de installatie en het onderhoud van een softwareprogramma op de desktopcomputer overbodig maken.

imos heeft een softwarecomponent ontwikkeld voor gebruikers van de desktop-georiënteerde CAD/CAM-toepassing iX CAD die fungeert als een interface om de integratie van dergelijke diensten eenvoudig te maken.


yellow click pen on white printer paper

Intelligente interfacefunctie


Als geïntegreerd onderdeel van iX Organizer verzorgt iX Connect zowel de communicatie van iX CAD met de cloud en de verificatie van toegangs- en gebruiksautorisaties als de uitwisseling van relevante gegevens.

camera studio set up

Overzichtelijk en focus op de job


Gebruikers kunnen eenvoudig extra services toevoegen aan de functionele reikwijdte van hun iX CAD-software en het productieproces veel gemakkelijker maken, omdat ze niet langer toegang hoeven te hebben tot veel individuele programma's.