iX SCOUT...  deel eenvoudig informatie!

Papierloos produceren met de digitale bestelassistent iX Scout.


Bespaar op afdrukkosten en op niet efficiënt gepresteerde werkuren?

          Nieuw !

... Maak geprinte documenten overbodig, communicatie en informatie-uitwisseling tussen afdelingen veel eenvoudiger.

iX Scout is een cloudservice die communicatie en processen bij de orderverwerking faciliteert: als een digitale assistent geeft iX Scout alle ontwerpgegevens en fabricage-informatie voor een online bestelling duidelijk weer in de browser.  

iX Scout structureert en versnelt niet alleen de informatie-uitwisseling, maar geeft elke medewerker ook op elk moment precies de informatie die hij nodig heeft voor zijn werkstap. 


Bestellingen worden efficiënter en veiliger verwerkt.